Etiket arşivi: kısa çalışma ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği Açıklaması

DİSK genel başkanı Arzu Çerkezoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kısa çalışma ödeneğinin biteceği açıklamasına sert cevap vererek “ödenek devam etmeli” dedi…

EYT Kadınlarda Erken Emeklilik ve Kısa Çalışma Ödeneği

Gündem yoğun. Kadınlarda erken emeklilik için bazı fırsatlar var. Kısa çalışma ödeneği emeklilik yaşını ve süresini etkileyecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu EYT mağdurlarını uyardı…

Bakandan Ödeme Tarihi Açıklaması

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihini açıkladı…

Emeklilik Primi

Erhan Usta Emeklilik Primleri Açıklaması

Emeklilik primleri hakkında önemli açıklamayı İyi parti milletvekili Erhan Usta yaptı. Kısa çalışma süresinde emeklilik primleri işsizlik sigortası fonundan ödenmelidir…

Asgari Ücret

Erdoğandan Müjde Geldi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Asgari ücret hakkında açıklama beklenirken kısa çalışma ödeneği hakkında Erdoğanın müjdesini duyurdu. Kovid 19 tedbirleri kapsamında yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı…

Bakandan Nakdi Ücret Desteği Ödemesi Açıklaması Geldi

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Ekim ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödeme tarihini açıkladı.

kisa calisma

İşten Çıkarma Yasağı Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısa çalışma uygulamasının ve işten çıkarma yasağının 2 ay daha uzatılmasına karar verdi. İşten çıkarma yasağı iyi ala işverenin bu sefer ücretsiz izin uygulamasına yönelmesi çok kötü. İktidar ücretsiz izin ödemeleri ile işçiye zor şartlarda yaşa demeye devam ediyor…

Mecliste Kabul Edildi Uzatma Yetkisi Erdoğanda

Mecliste hareketli anlar yaşanıyor. Bütçe görüşmelerinin yarısından fazlası kabul edildi ve bazı yetkiler Cumhurbaşkanı Erdoğana verildi. Bunlar arasında kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması da var.

Meclis’e sunulan 43 maddelik teklifin 30’u kabul edildi. Buna göre, işsiz kalıp üç ay içinde iş bulanların işsiz kaldıkları döneme ait sigorta primleri devlet tarafından ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek. Ücretsiz izne ayrılanlara ise günlük 39,24 lira verilecek.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 30 maddesi kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 43 maddeden oluşan teklifin maddeleri üzerindeki müzakereler kapsamında 30 madde ayrı ayrı görüşüldü. Teklifin kabul edilen maddelerine göre, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri nedeniyle 1 Ocak 2021’den 31 Aralık 2023 tarihine erteleniyor.

CUMHURBAŞKANI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATABİLECEK

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021’e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek.

ÜCRETSİZ İZNE AYRILANLARA GÜNLÜK 39,24 LİRA VERİLECEK

Kanun teklifiyle İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici madde ekleniyor. Buna göre, işsiz olan kişilerin yeniden istihdamı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay Kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. Başvuruda bulunanlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 lira destek verilmesi öngörülüyor. Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin çalıştırıldığı işveren tarafından kabul edilenler, bu şekilde çalıştırıldıkları döneme ilişkin olarak ücret ve ücrete bağlı hakları hariç olmak üzere diğer haklarından feragat etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mevzuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve diğer haklar borç çıkarılmayacak. Bu madde uyarınca başvuruda bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam ettiğini kabul eden işverenlere ilgililerin işveren yanında hizmetleri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere sigorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan ortalama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak. İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen başka bir geçici maddeye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.

Kısa Çalışma Ödeneği Hesaplara Geçme Tarihi

Pandemi sürecinde devletin gerek işverene gerek çalışanlara sunduğu kısa çalışma ödeneği desteği hakkında tarih açıklaması geldi…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yapılacağı tarihi Okumaya devam et

Bakandan Ödeme Tarihi Açıklaması Geldi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk pandemi sürecinde hayata geçirilen kısa çalışma ödemeleri ve işsizlik maaşı ödeme tarihleri hakkında açıklamada bulundu. Eylül ayına ilişkin ödemelerin 5 Ekim tarihinde hesaplarda olacağını Okumaya devam et